Рішення Євросуду від 7 листопада 2013 року по справі "Заводник проти Словенії"

9 листопада 2013 - advocate
article276.jpg

Ось ще одне рішення Євросуду від 7 листопада 2013 року по справі "Заводник проти Словенії" щодо порушення розумних строків при розгляді цивільної справи, щодо допомоги по інвалідності. Аргументація Євросуду стандартна. Дозволю собі навести деякі положення такої аргументації. Суд вкотре повторив, що розумність тривалості судового розгляду повинна оцінюватися у світлі обставин справи і з урахуванням наступних критеріїв: складність справи і важливість для заявника предмета суперечкі (див. серед багатьох інших джерел, Фрідлендер проти Франції [ GC ], №. 30979 /96, § 43, ЄСПЛ 2000- VII). У даній справі Євросуд зазначив, що період, який повинен прийматися до уваги, розпочався 28 червня 1994, коли Конвенція набула чинності стосовно Словенії.

Відносно закінчення даного періоду, то, Суд повторює, що "час" розумність якого повинна бути розглянута, в принципі, становить сукупність судових розглядів, включаючи касаційне провадження (Deumeland проти Німеччини, 29 травня 1986 року, § 77, Серія А №. 100).

В зв'язку з цим розгляд у Конституційному суді повинен бути прийнятий до уваги, так як він, в принципі, в змозі вплинути на результат розгляду в судах нижчої інстанції (див. Tričković проти Словенії, немає. 39914/98, § § 27 -29 і 36-41, 12 червня 2001 року і Šubinski проти Словенії, немає. 19611/04, § 69, 18 січня 2007 року).

Відповідно, Європейський Суд відхиляє довід уряду і вважає, закінченням періоду 30 січня 2008, коли рішення Конституційного суду було подано представнику заявника. Таким чином, розгляд тривав тринадцять років і сім місяців на чотирьох рівнях юрисдикції.
При оцінці розумності терміну, що пройшов після вступу Конвенції в силу відносно Словенії, необхідно враховувати стану розгляду в той час. Суд зазначає, в цьому зв'язку, що у відповідний час у справі велося протягом одного року і семи місяців. Суд вважає, що основною причиною затримки у період меж юрисдикції суду ratione temporis в суді першої інстанції була нездатність суду в отриманні інформації від роботодавця заявника про розмір допомоги по інвалідності заявника. Слід, однак у цьому відношенні, відхилити подані урядом заперечення, що через ці труднощі справа має вважатися особливо складною. Відзначаючи, що після того, як суд першої інстанції нарешті визначив експерта з фінансів, останній був в змозі оцінити необхідні дані протягом менш ніж за шість місяців, суд сумнівається в тому, національному суду взагалі потрібно було покладатися на інформацію, надану роботодавцем заявника, оскільки можливо було отримати експертний висновок набагато раніше, в ході судового розгляду. Суд також зазначає, що після того, як справа була повернена з суду другої інстанції, суду першої інстанції при повторному розгляді для прийняття рішення потрібно більше двох років і шести місяців.

Згодом, також вищестоящому суду знадобилося майже три роки, щоб переглянути рішення суду першої інстанції. У зв'язку з цим, Суд повторює, що держави зобов'язані організувати свою правову систему таким чином, щоб дозволити своїм судам виконати вимогу статті 6 § 1 Конвенції (див., з відповідними змінами, Туса проти Італії, 27 лютого 1992 року, § 17, Серія А №. 231- D, Джама проти Словенії, немає. 48163 / 08, § 36, 19 липня 2012). При цьому Євросуд також нагадав, що особливу старанність необхідно проявляти в суперечках, пов'язаних із соціальними правами (Deumeland проти Німеччини, див. вище, § 90) .
Виходячи з цього, зважаючи на вищевикладене і своє прецедентне право з даного питання (див. Tomažič проти Словенії, немає. 38350 /02, § § 54-61, 13 грудня 2007 Rumpf проти Німеччини, №. 46344 /06, § § 41-46, 2 вересня 2010, Cundrič проти Словенії, немає. 57566 /00, § § 29-31, 30 березня 2006 року), Євросуд порахував, що в даному випадку тривалість судового розгляду було надмірним і не відповідало "розумному терміну". ( див. п.п. 24-30 решенікця) (переклад — А.Д.)
З повним текстом рішення можна ознайомитись тут : 
"Заводник проти Словенії"

 

Читаємо, міркуємо і ділимося думками !

З повагою,

Національний експерт Ради Європи

Олександр Дроздов