Загальнодержавні органи адвокатського самоврядування

Голова Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України

Ізовітова Лідія Павлівна
Голова Національної асоціації адвокатів України та Ради адвокатів України